Kto jest online

53 gości on-line.


Mini statystykiWsparcie


Obrona Terytorialna


Doświadczenia organizacji bezpieczeństwa narodowego Polski od X do XX wieku. Wnioski dla Polski w XXI wieku.

Dzięki uprzejmości Pana prof. płk (r) Józefa Marczaka zapraszamy czytelników portalu ObronaNarodowa.pl do zapoznania się z opracowaniem "Doświadczenia organizacji bezpieczeństwa narodowego Polski od X do XX wieku. Wnioski dla Polski w XXI wieku" autorstwa: Józefa Marczaka, Ryszarda Jakubczaka, Aleksandry Skrabacz, Krzysztofa Gąsiorka i Krzysztofa Przeworskiego. Opracowanie zawiera bardzo interesujące zestawienie wniosków z historii bezpieczeństwa narodowego Polski na przestrzeni ostatnich 10 wieków. Jak piszą autorzy we wstępie "[...] Praca składa się z trzech części. Pierwsza obejmuje analizę strategiczną przełomowych okresów historii oraz czynników (charakter narodowy Polski i sąsiadów) i działań (powstania narodowe) o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa narodowego. Druga część pracy obejmuje syntezę strategiczną doświadczeń do budowy bezpieczeństwa RP w XXI wieku. Trzecia część pracy ujmuje wyzwania strategiczne do organizacji bezpieczeństwa narodowego Polski w XXI wieku".

Praca zawiera odważną i "niepoprawną politycznie" diagnozę rzeczywistości, która zarazem jasno ukazuje sytuację Polski i sąsiadów: "[...] Należy więc uznać dążenia tych dwóch mocarstw (Rosji i Niemiec - przyp. GM) do zniszczenia lub różnorakiego zdominowania państwowości polskiej za zasadniczy ponadczasowy i trwały kierunek polityki Rosjii Niemiec, niezależnie od charakteru zmian ich wewnętrznej polityki i struktury państwowej. [...]" Oraz diagnozę rzeczywistości współczesnej Europy: "Chodzi o powszechną laicyzację i upadek wiary chrześcijańskiej - będąca opoką cywilizacji zachodniej - co w połączeniu z inwazją islamu w postaci blisko 20 mln emigracji z krajów islamskich grozi "zastąpieniem" chrześcijaństwa islamem, a tym samym upadkiem cywilizacji zachodniej w Europie Zachodniej." Szczególnie ciekawym fragmentem opracowania jest zdefiniowanie imperatywów strategicznych bezpieczeństwa narodowego Polski wśród których najważniejszym jest: "Fundamentem bezpieczeństwa narodowego Polski jest powszechna cywilno - wojskowa organizacja ochrony i obrony narodowej oparta na nowoczesnej strategii wojskowej C. v. Clausewitza i koncepcji strategicznej obrony Polski prof. Z. Brzezińskiego oraz doświadczeniach potęgi obronnej Polski klasycznej, których podstawę stanowi obronny system wojskowy składający się z mobilnych wojsk operacyjnych i powszechnej Obrony Terytorialnej (kontynuacji Armii Krajowej)."

Serdecznie polecamy lekturę całego opracowania, która zawiera jeszcze więcej ciekawych i istotnych elementów związanych z bezpieczeństwem narodowym Polski i stanowi istotny wkład we współczesną myśl określania nowoczesnej strategii obronnej i wojskowej Rzeczpospolitej Polskiej. Opracowanie w całości dostępne jest do pobrania poniżej.


POBIERZ