Kto jest online

73 gości on-line.


Mini statystykiWsparcie


Obrona Terytorialna


płk (r.) prof. ASzWoj dr hab. Józef Marczak

jozef_marczak.jpgUrodzony 01.01.1944 roku w Dęblinie. W 1964 r. ukończył Oficerską Szkołę Wojsk Inżynieryjnych we Wrocławiu i do 1970 r. służył w 7. pułku pontonowym w Dęblinie (w tym 3 lata jako dowódca grupy rozminowania). W 1973 r. ukończenie Akademii Sztabu Generalnego WP i służba na stanowisku wykładowcy w WSOWInż. a następnie w ASG WP (od st. asystenta do docenta - kierownika zakładu).

W latach 1991 - 2004 zajmował stanowisko szefa Katedry Obrony Terytorialnej i Cywilnej w Akademii Obrony Narodowej. Od 2004 r. pracuje na stanowiskach profesora AON w Katedrze Strategii Wydziału Strategiczno - Obronnego a obecnie w Katedrze Obrony Terytorialnej Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Sztuki Wojennej.
Ważniejsze dokonania w obszarze Obrony Narodowej:
1993 - 1995 - zastępca kierownika zespołu badawczego MON do opracowania Strategii Obrony Militarnej RP.
1998 - 1999 - sekretarz zespołu MON do opracowania "Koncepcji Rozwoju Obrony Terytorialnej".
2001 - 2002 - zastępca przewodniczącego zespołu MON do kierowania eksperymentu z klasami wojskowymi w liceach.
2002 - 2003 - zastępca przewodniczącego zespołu opracowania koncepcji i podręcznika MON i MENiS "Obrona narodowa w tworzeniu bezpieczeństwa RP. Podręcznik dla studentek i studentów".

Ważniejsze książki wydane w Wydawnictwie Bellona (główny autor):
1995 - Obrona militarna Polski przełomu XX/XXI w.
1999 - Obrona Terytorialna Polski na progu XXI w.
2003 – Obrona Narodowa w tworzeniu bezpieczeństwa III RP. Podręcznik dla studentek i studentów.
2006 - Bezpieczeństwo narodowe Polski w XXI w. Wyzwania i strategie.

W działalności naukowej i dydaktycznej prof. J. Marczak specjalizuje się w dziedzinach: strategii: klasycznej, wojskowej, obrony narodowej i bezpieczeństwa narodowego, Obrony Terytorialnej, działań nieregularnych, historii wojskowości oraz walki minowej. Działa w Stowarzyszeniu Ruch Wspólnot Obronnych oraz wspiera organizacje proobronne w Polsce, w tym Jednostkę Strzelecką 1313 w Akademii Sztuki Wojennej.

Adres e-mail: j.marczak@akademia.mil.pl
Tel. kom. 503 126 242
Tel. służb. 22 6814 648