Kto jest online

40 gości on-line.


Mini statystykiWsparcie


Obrona Terytorialna


por rez. dr hab. n. wojskowych Romuald Szeremietiew

romuald_szeremietiew.jpgUrodzony 25.10.1945 roku w Olmontach koło Białegostoku. Po ukończeniu szkoły podstawowej w Olmontach i wyjeździe matki na Dolny Śląsk mieszkał w Legnicy. Tam ukończył Zasadniczą Szkołę Zawodową i pracował w fabryce jako wykwalifikowany robotnik. Odbył Zasadniczą Służbę Wojskową w podoficerskiej szkole wojsk łączności w Strzegomiu, był dowódcą drużyny (1965 - 67). Zdał maturę w Liceum Ogólnokształcącym dla pracujących w Legnicy. Od 1968 r. studiował na Wydziale Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego uzyskując w 1972 r. stopień magistra praw.

W listopadzie 1997 r. został mianowany na stanowisko Sekretarza Stanu I-go Zastępcy Ministra Obrony Narodowej. Zajmował się modernizacją sił zbrojnych oraz zakupami uzbrojenia i sprzętu wojskowego. Opracował program utworzenia sił Obrony Terytorialnej.


Szczegółowy biogram specjalnie dla portalu ObronaNarodowa.pl wkrótce. Tymczasem z ważniejszymi wydarzeniami z życia dr hab. Romualda Szeremietiewa można zapoznać się na jego oficjalnej stronie: www.szeremietiew.pl