Kto jest online

73 gości on-line.


Mini statystykiWsparcie


Obrona Terytorialna


Kurs Walki w Mieście - Białobrzegi 2011

Nadesłał Ron_Lopez w dniu 20-05-2011 - 02:32

kwm_bialobrzegi2011.jpgW dniach 07-08. maja 2011 odbyła się po raz piąty część teoretyczna Kursu Walki w Mieście organizowana przez Wydział Naukowo Badawczy KG ZS "Strzelec" OSW, Ośrodek Szkolenia Specjalnego w Siedlcach oraz Jednostką Strzelecką 0705 im. Bronisława Mroczkowskiego ZS "Strzelec" z Białobrzegów, która zabezpieczyła szkolenie od strony logistycznej. Szkolenie odbyło sią pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Białobrzegi p. Wiesława Banachowicza oraz pod patronatem ObronaNarodowa.pl Ruchu na Rzecz Obrony Terytorialnej.

W szkoleniu wziąło udział ponad 55 uczestników (w tym 47 kursantów) reprezentujących różne środowiska działające na rzecz obronności:
- ZS "Strzelec" OSW,
- Związek Strzelecki "Strzelec",
- Związek Strzelecki,
- LOK Klub Zwiad,
- 8 Kompania Piechoty Górskiej,
- COS Wrocław.

SOBOTA

10:00 - Zającia rozpocząły sią punktualnie apelem otwierającym kolejną edycją KWwM.
10:30 - 19:00 Nastąpnie równolegle w dwóch grupach z uwagi na dużą liczbą uczestników rozpocząły sią wykłady, które z krótkimi przerwami na reorganizację oraz na posiłki trwały aż wieczora.
20:00 - krótkim wykładem instruktorzy przypomnieli kursantom jak przebiega proces dowodzenia oraz jakie są zasady stawiania zarządzenia przygotowawczego i rozkazu bojowego, a następnie w ramach ćwiczenia aplikacyjnego wprowadzili uczestników kursu w sytuację taktyczną związaną z prowadzeniem natarcia w terenie zabudowanym i postawili rozkaz bojowy dla plutonów.
20:30 - 03:00 - Kursanci podzieleni na poszczególne pododdziały realizujące ćwiczenie rozpoczęli wypracowywanie wariantów działania i podjęcie decyzji.

NIEDZIELA

6:00 - dzień rozpoczęto egzaminem podsumowującym wiedzę nabytą podczas wykładów.
6:30 rozpoczęto omawianie wypracowanych decyzji w postaci zarządzeń przygotowawczych i rozkazów.
8:30 - śniadanie, a po nim kursanci mogli się przebrać, spakować i opuścić rejon zakwaterowania
10.00 - odbył się apel kończący Kurs.

Kadrę instruktorską stanowili:
Kierownik Kursu: mł. insp. ZS dr Paweł Makowiec (kadra instruktorska GSR),
Z-ca Kierownika Kursu mł. insp. ZS Grzegorz Matyasik,
por. Paweł Supiński (Dowódca GSR),
st.chor. ZS Marek Mroszczyk (kadra instruktorska GSR).

Szczególne podziękowania należą się gospodarzom szkolenia
� Burmistrzowi Miasta i Gminy Białobrzegi p. Wiesławowi Banachowiczowi,
- Dyrekcji Publicznego Gimnazjum w Białobrzegach,
- p. Krzysztofowi Wójckowi
- p. Robertowi Wiśniewskiemu
- kpt. Cezaremu Zwierzchowskiemu
- całej JS 0705 im. Bronisława Mroczkowskiego ZS "Strzelec" z Białobrzegów.

Admin
http://ObronaNarodowa.pl