Nowelizacja "Ustawy o powszechnym obowiązku obrony" wprowadzająca Wojska Obrony Terytorialnej

Nadesłał admin w dniu 20-11-2016 - 21:03
Picture 0 for Nowelizacja

16 listopada 2016 roku Sejm RP uchwalił nowelizację "Ustawy o powszechnym obowiązku obrony" normującą działania Wojsk Obrony Terytorialnej. Nowelizacja przewiduje, że WOT będą piątym rodzajem sił zbrojnych - obok sił lądowych, powietrznych, morskich i specjalnych. Ich dowódca będzie powoływany przez Prezydenta z kontrasygnatą Premiera i na co dzień będzie podlegał bezpośrednio szefowi MON.


Weryfikacja GSR ON.pl 2017

Nadesłał stefan w dniu 16-11-2016 - 18:54
Picture 0 for Weryfikacja GSR ON.pl 2017

1. Termin: 3-5 Marca 2017 r.

2. Miejsce: rejon Mińska Mazowieckiego.

3. Warunki wstępne:
- wiek minimum 18 lat,
- posiadanie obywatelstwa polskiego,
- posiadanie minimum 2 - letniego stażu w stowarzyszeniach proobronnych,
- brak przeciwwskazań lekarskich do wysiłku fizycznego.


Certyfikacja 2016

Nadesłał admin w dniu 13-11-2016 - 22:56
Picture 0 for Certyfikacja 2016

Dnia 12 listopada 2016 roku na obiekcie szkoleniowym 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej (17WBZ) sprawdzianowi certyfikacyjnemu poddana została Lubuska OT jako oddział wojewódzki projektu Lekka Piechota Obrony Terytorialnej (LPOT). Przedsięwzięcie zrealizowane zostało na podstawie zapisów regulaminu projektu LPOT oraz regulaminu certyfikacji.


Nowy artykuł: Polemika (sprostowanie) z artykułem D. Flisa "Weekendowe wojsko pamięcią "Żołnierzy Wyklętych" pokona imigrantów i Specnaz"

Nadesłał admin w dniu 08-11-2016 - 21:10

Zapraszamy do zapoznania się z polemiką (sprostowaniem) Redaktora Naczelnego ObronaNarodowa.pl - Grzegorza Matyasika z tekstem autorstwa red. Daniela Flisa, pt. "Weekendowe wojsko pamięcią "Żołnierzy Wyklętych" pokona imigrantów i Specnaz", który ukazał się na portalu OKO Press w dniu 06 listopada 2016 r. Artykuł można znaleźć w dziale "Artykuły" lub bezpośrednio TUTAJ.


Kurs Rozpoznania Ogólnowojskowego - zapisy!

Nadesłał stefan w dniu 07-11-2016 - 10:21
Picture 0 for Kurs Rozpoznania Ogólnowojskowego - zapisy!

W terminie 28 - 30 grudnia 2016 w miejscowości Mrozy k. Mińska Mazowieckiego odbędzie się kolejna edycja Kursu Rozpoznania Ogólnowojskowego organizowanego przez Stowarzyszenie Jednostek Strzeleckich "Strzelec" / Obrona Narodowa.pl - Ruch na rzecz Obrony Terytorialnej. Start kursu godzina 10:00 (Szkoła Podstawowa ul. Szkolna 2).


Kurs inżynieryjno - saperski

Nadesłał admin w dniu 29-10-2016 - 21:56
Picture 0 for Kurs inżynieryjno - saperski

W dniach 21 - 23 października 2016 r. w okolicach Jasła, Podkarpacka Obrona Terytorialna zorganizowała kurs inżynieryjno - saperski. W kursie udział wzięło kilkadziesiąt osób, w tym członkowie jednej z organizacji strzeleckich.


Dywersanci w Gorcach

Nadesłał admin w dniu 24-10-2016 - 19:23
Picture 0 for Dywersanci w Gorcach

21 października 2016 roku na terenie powiatu nowotarskiego odbyły się wspólne ćwiczenia Policji, Sił Zbrojnych RP i członków Podhalańskiej Obrony Terytorialnej, pod kryptonimem "Dywersanci". Ich celem było wypracowanie przez organy ścigania, procedur i zasad działania, na wypadek pojawienia się na podległym im terenie grup dywersyjno - rozponawczych.


Przedstawiciele ObronaNarodowa.pl na kolejnych obradach Sejmowej Podkomisji Stałej ds. społecznych w wojsku (informacja MON nt. prawnych warunków tworzenia i funkcjonowania Wojsk Obrony Terytorialnej)

Nadesłał admin w dniu 23-10-2016 - 17:32
Picture 0 for Przedstawiciele ObronaNarodowa.pl na kolejnych obradach Sejmowej Podkomisji Stałej ds. społecznych w wojsku (informacja MON nt. prawnych warunków tworzenia i funkcjonowania Wojsk Obrony Terytorialnej)

Dnia 19 października 2016 r. przedstawiciele ObronaNarodowa.pl (Wiceprezes dr Paweł Makowiec oraz Wiceprezes Marek Mroszczyk) wzięli udział w obradach Sejmowej Podkomisji Stałej ds. społecznych w wojsku, które tym razem poświęcone były prawnym warunkom tworzenia i funkcjonowania Wojsk Obrony Terytorialnej. Obrady prowadziła Przewodnicząca Podkomisji - Poseł Anna Maria Siarkowska.


Green Medline 2016

Nadesłał admin w dniu 17-10-2016 - 17:13
Picture 0 for Green Medline 2016

W dniach 14 - 16 października 2016 roku odbyły się w Międzyrzeczu VIII Lubuskie Ćwiczenia Proobronne Medycyny Ratunkowej i Pola Walki "Green Medline 16". Do udziału w przedsięwzięciu stowarzyszenie ObronaNarodowa.pl zostało zaproszone przez organizatorów od strony cywilnej - Rejonowy Sztab Ratownictwa Międzyrzecz Krajowej Społecznej Sieci Ratunkowej oraz strony wojskowej - 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej. Kilkunastoosobowy pododdział wystawiła Lubuska OT/ON.pl wraz z przedstawicielami Jednostek Strzeleckich 3006 Nowa Sól oraz 4054 Żagań.


Pozwolenie radiowe dla ObronaNarodowa.pl

Nadesłał admin w dniu 13-10-2016 - 20:02
Picture 0 for Pozwolenie radiowe dla ObronaNarodowa.pl

Zainteresowanych członków i sympatyków kwestiami łączności informujemy, że stowarzyszenie ObronaNarodowa.pl uzyskała pozwolenie radiowe od Urzędu Komunikacji Elektronicznej na używanie radiowych urządzeń nadawczych lub nadawczo - odbiorczych. Szczegóły decyzji w rozszerzeniu.

« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »